Harka

Bár a települést nevét Villa harka néven 1245-ben említik először az írásos dokumentumok, már az őskortól lakott volt a vidék, mivel a Borostyánkő út nyomvonala a település mellett haladt el. A falu magyar és német (Harkau) neve is a honfoglaláskori "horka" vagy "harka" méltóság névből származik. Ez a tisztség a szakrális uralkodó (kündü) és a végrehajtó hatalmat gyakorló "gyula" után a harmadik legfontosabb volt a X. században. Viselői bírói feladatokat láttak el. A Soprontól 6 kilométerre fekvő község 1429-ben Sopron birtoka lett. A Harka nevet 1947-ban Magyarfalvára változtatták. Az 1989-ben tartott népszavazás eredményeképpen a település 1990. április 1-től visszanyerte korábbi elnevezését. A település neves vendége volt Liszt Ferenc 1881-ben, melyhez egy anekdota is kapcsolódik:

A XIX. század végének híres férfi kara volt Harkán a Concordia dalárda. 1881-ben Liszt Ferenc útban szülőfaluja, Doborján felé hintóval érkezett Harkára. A falu apraja-nagyja és a neves kórusa várta a zeneszerzőt. A Liszt Ferencet fogadó ováció után a férfikar énekelt a zeneszerző tiszteletére. Az izgatott kórus túl magasan kezdte énekelni a dallamot, de így is végig énekelte a zeneművet. „Ha nem hallom, nem hittem volna, hogy ezzel a hangmagassággal végig tudják énekelni” — szólt Liszt, majd odament az egyik kórustaghoz, „Uram, Önnek arany van a torkában” — dicsérte meg a dalárda egyik szólistáját.

Látnivalók:

Római katolikus templom: Az Árpád-kori templom napjainkra is őrzi román és gótikus stílusú részleteit, jelentős része a XVIII. században barokk stílusban épült. A szegkovácsok által készített, szögekkel kivert ajtón belépve a villogó fehérség és a középkori eredetű apszis, Storno Ferenc által festett oltárképének mély kékje fogadja a látogatót. A gótikus építési periódus emlékei a déli oldalon a csúcsíves ablakok és a pálcatagos kőkeretes ajtó.

Evangélikus templom: Az 1781-es Türelmi Rendeletnek köszönhetően az evangélikusok szabadon gyakorolhatták vallásukat és a templomépítéshez is hozzáláthattak; igaz a templom csak az udvarban, torony nélkül épülhetett meg. Majdnem öt évig tartó kemény és kitartó munkát követően a templomot 1787-ben szentelték fel. A templom 100 éves jubileumára, 1886-ban 42 méter magas tornyot építtetett a gyülekezet. 1937-ben, a templom fennállásának 150. évfordulóján, renoválták az alapos javításra szoruló tornyot: ekkor kapta a mai alakját és 37 méteres végleges magasságát.

Istenszéke hegytető: A Soproni-hegység déli határ menti szakaszán egy hosszú hegygerinc fut le a Muck-tól egészen a Harka feletti Istenszékéig. Régészeti ásatások kora-vaskori földvár nyomait tárták fel a magaslaton, mely az itt futó őskori kereskedelmi útvonalat, a későbbi Borostyánkő utat vigyázta.

Harkai-csúcs: A Harkai-csúcs - más néven Kogelberg, melyet a helyiek Kogli-nak is neveznek - természetvédelmi terület. Nevezetes védett növénye a szártalan bábakalács. Egy népvándorláskori, megkeresztelkedett késő avar fejedelemnek (tudun) legendája kapcsolódik a települést délről szegélyező Harkai-csúcshoz (Kogelberg).

A német nyelvű legenda szerint hegyet nem természet formálta, hanem egy a hun (avar) sírról van szó Thudun idejéből. A keresztény hitre tért, karján megsérült avar fejedelem bizonytalan lesz hitében, megkísérti a gonosz, azt állítva, amíg nem követte a keresztet, megvédte őt minden harci sérüléstől. A fejedelem megmarkolva az ágya feletti keresztet ellenállt a kísértésnek. A sérült fejedelem másnap Sabariába (mai Szombathely) indult volna figyelmeztetni népét a gonosz mesterkedéseire, de útközben ott, ahol a Kogelberg emelkedik, meghalt. Utolsó kívánsága volt, hogy emeljenek egy hegyet halott teste fölé kereszttel a mellén. Amikor elkészültek a halommal, megnyílt a föld és az erdők a mélybe zuhantak és a brennbergi hegy üregeiben váltak szénné. Ezzel egy időben hatalmas gránit és kvarc sziklák törtek a felszínre. Az így létrejött csillámpalában található gránátszemcsék pedig a fejedelem kővé vált könnyei ...

És valóban, a Harkai-csúcs a Soproni-hegység metamorf kőzetének felszíni megjelenése néhány kilométerre a Soproni-hegység vonulatától.


Galéria
Elérhetőség
GPS: 47.633957 / 16.598626