Szentlélek-templom

A kívül gótikus, belül barokk templom a történeti belváros Ikva-patakon túli részén áll. Valószínűleg a johanniták alapították, a kórházkápolnájuk lehetett, amely az ispotályukkal szemben épült.

A kápolna gótikus kibővítése XIV. század végén Turnhofer Tamás polgármesterhez köthető, akiről egy 1421-es felirat a kápolna építtetőjeként emlékezik meg. Tornya és nyugati homlokzata valószínűleg a XV. század első negyedében készült. A kis torony alig magasabb az orom csúcsánál, kialakítása a belvárosi bencés templom szerényebb változata. A háromszögű oromzatsor között csúcsíves ablakok nyílnak. Felettük emelkedik a hatoldalas kősisak a kakasos kereszttel. A szabad falat támpillérek tagolják. A középkori templom sarkához és a gótikus tornyocska tövéhez barokk előcsarnok kapcsolódik díszes kapuzattal. A barokk előcsarnok kapuján jutunk a templom belsejébe.

Falait és a boltozatokat Dorffmeister István 1782-ben készült freskói díszítik, a templom barokk átépítése idejéből. A főoltár fafaragványai 1750 körül készülhettek. Ekkor került a "faköpenyes Mária-szobor" erre az oltárra a Szent Mihály-templomból. Az orgona szerkezete 1830-ban, barokk díszei a XVIII. század első felében készültek. A templom oldalfalán láthatják Dorffmeister István emléktábláját, aki 1797-ben bekövetkezett haláláig több mint 30 éven át Sopron polgára volt, és nevéhez köthető régiónkban a balfi fürdőkápolna díszítése is.

Galéria
Elérhetőség
9400 Sopron, Szentlélek u.2.
+36 99/508-080