Szeplőtelen Fogantatás (Orsolyita) - templom

A Szent Orsolya Rend soproni zárdáját Niggl Mária bécsi asszony alapította 1746-ban. A soproni kolostorba Győrből érkeztek az apácák, akik nem sokkal érkezésük után meg is kezdték a városban a fiatal lányok nevelését. Ekkor épült az első zárdatemplom Szent Kereszt tiszteletére.

Ezt a templomot 1773-ban Mária Terézia uralkodónő is felkereste, ahol szentmisén is részt vett. A szűkössé, és leromlott állapotúvá vált fazsindelyes tornyú templom helyett Handler Nándor tervei szerint épült fel 1864-re a ma látható neogótikus stílusú zárdatemplom. A templomépítés mecénásai Széchenyi Emília grófnő, és a Flandorffer család voltak.

A zárt utcasorban épült templom homlokzatán középen a templom titulusának, Szeplőtelen Fogantatásnak a szobra, a homlokzat két sarokpillérének szoborfülkéjében pedig Szent Orsolya, és Merici Szent Angéla szobrai láthatók. A templom neogótikus tornyában három harang található, mindhárom a híres Seltenhofer harangöntöde munkája 1863-ból. A belső építészeti megoldásainak többsége - a csúcsíves nyílások, a vékony, színezett fejezetű oszlopokról induló bordák - is a gótikát idézi. A főoltár és a mellékoltárok, a szószék azonban romantikus és látható néhány 1740 körül készült szép barokk szobor is.

A templom eredeti üvegablakai a II. világháború pusztításai következtében teljesen megsemmisültek. A templom jelenlegi színes ólomüveg ablakai 1999-ben, illetve 2014-ben készültek.

Galéria