Amiről a nevek mesélnek

SCARBANTIA – SOPRON - ÖDENBURG Három név, ahogy az elmúlt két évezredben városunkat nevezték.

Scarbantia az i.sz.e. I. század elején (Tiberius császár idején) alapított római város kelta eredetű neve. Jelentése különálló település, mely arra utal, hogy a mai belváros helyén alapított római város elkülönült a kelták által lakott területektől.

A magyar Sopron elnevezésre több elmélet is van:
1: Suprun személynévből származik, aki a XI. századi ispáni vár első ispánja volt
2: 1096-ban egy ófrancia forrás Cyperon-nak nevezi a várost. Ez származhat a latin szuperum jelzőből, ami a város közigazgatási jelentőségére utal. Más vélekedés szerint a sásfélék családjába tartozó latin Cyperus szóból alakult ki, mivel a rómaiak egy mocsaras, lápos területen alapították a várost.
3: Bonfini humanista történetíró Sopront Sempronius római polgár nevéből eredeztette.

Ödenburg, magyar jelentése puszta/elpusztult vár. Szintén több magyarázat van az eredetére:
1: honfoglalás előtti (Karoling-kori) német elnevezés, ami a romjaiban is monumentális római városfalakra utal.
2: a XIV. században (Károly Róbert uralkodása idején) a német telepesek (hospesek) és kereskedők összetűzésbe kerültek a magyar polgársággal, és a várfalakon kívül, a várostól északra Ödenburg néven új települést alapítanak. A vita elmúltával visszatérnek és az elnevezést is hozzák magukkal.

Elérhetőség
GPS: 47.666418 / 16.619359